Esteu aquí

 

QUÈ ÉS LA BONIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ?

Totes les empreses que cotitzen pels seus treballadors pel Règim General a la Seguretat Social disposen d’una quota anual per a finançar la formació del seu personal. Aquest crèdit es pot fer efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions un cop realitzades i justificades les accions formatives.

A Forum Empresa som especialistes en aprofitar aquest crèdit destinat a la formació. Assessorem, tramitem i gestionem les bonificacions de la formació contínua a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), antiga Fundación Tripartita.

 

SERVEIS QUE OFERIM REFERENTS A LA GESTIÓ DE LA BONIFICACIÓ

  • Informem del crèdit per a la formació de què disposa l’empresa.
  • Assessorem en el disseny del pla de formació d’empresa per optimitzar l’adequat consum de la totalitat del crèdit.
  • Gestionem totes les tasques administratives amb FUNDAE: les notificacions telemàtiques d’inici i finalització de les accions formatives, elaboració i custodia de tota la documentació requerida per a una correcta bonificació, notificació per correu electrònic de la quantitat a bonificar un cop finalitzada l’acció formativa i entrega de l’informe final detallat.
  • Com a centre formador i com a entitat organitzadora, ens encarreguem de vetllar per la correcta execució i seguiment de totes les accions formatives.