Esteu aquí

Qui som

Forum va néixer el 1991 amb una clara voluntat de servei al món professional i empresarial.

Un grup d'empresaris es van plantejar omplir els buits que trobaven en el desenvolupament de les seves activitats professionals en un entorn com Lleida, allunyada de les centralitats econòmiques del país.

D'acord amb els seus estatuts fundacionals, l’objectiu és doble: formació i informació al món econòmic i directiu.

La vocació innovadora i l’ambició per a la millora de les capacitats directives a l’empresa han constituït les nostres guies d’actuació.

Què fem?

  • Contribuir al desenvolupament empresarial mitjançant formació i informació de qualitat i prestigi, oberta i a mida, presencial i on-line, reglada i no reglada.
  • Aportar solucions a la demanda formativa del capital humà de les empreses, i dels despatxos professionals a traves de jornades, seminaris i cursos, oberts a tothom.
  • Els ponents han estat seleccionats específicament per a la formació directiva i provenen de les més prestigioses universitats i escoles de negocis del país.
  • Col·laboracions i sinèrgies amb altres organitzacions, a traves de convenis per aconseguir un efecte multiplicador i major eficiència.
  • Fomentar la Responsabilitat Social Corporativa.
  • Hem creat un club d’empresaris i directius en un marc de reunió i discussió propici als interessos professionals de l'empresa. Els principals protagonistes de la vida econòmica i política del nostre país han trobat a Lleida un fòrum d’empresaris amb voluntat de protagonisme en la vida econòmica i social.

La nostra filosofia

Contribuir al desenvolupament empresarial mitjançant formació i informació de qualitat i prestigi, oberta i a mida, presencial i on-line, reglada i no reglada.

Afavorir i ampliar les xarxes de contactes d’empresaris i directius mitjançant trobades periòdiques, jornades, seminaris, congressos i dinars col·loqui.

Ser referent en l’àmbit empresarial i econòmic com una organització independent, flexible i que genera valor a les empreses.

Aportar solucions a la demanda formativa del capital humà de les empreses.

Comportament prosocial i de foment de la Responsabilitat Social Corporativa.

Col·laboracions i sinèrgies amb altres organitzacions per aconseguir un efecte multiplicador i major eficiència en els serveis de desenvolupament al territori.