Esteu aquí

QUADRES DE COMANDAMENT FINANCER PER MITJÀ DE DASHBOARDS, INDICADORS I INFORMES AMB TAULES DINÀMIQUES D'EXCEL

CURS REALITZAT

Duració de 8 hores

De 09’00h. a 14’00h. i de 15’30h. a 18’30h.

Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. · 25002 Lleida

Màxim bonificable 104€

Informació del curs

Aquest curs l'ajudarà a conèixer la potència de les taules dinàmiques aplicades a l'àrea financera. El curs aporta una metodologia que permet simplificar i reduir temps en diferents tasques de l'àrea financera. Les taules dinàmiques ens proporcionen la informació en diferents tipus de formats, tenen una gran capacitat per donar resposta a les diferents situacions i permet crear diferents tipus d'informes, indicadors, dashboard, segmentacions, alertes i gràfics d'anàlisi interactius.

METODOLOGIA

El curs utilitza una metodologia totalment pràctica, l'alumne posarà a prova l'après mitjançant la realització d'exercicis en el seu propi ordinador. Aquest seminari utilitza casos pràctics que es produeixen en la realitat empresarial.
Per a la realització és imprescindible que cada alumne porti un ordinador portàtil que ha de disposar de la següent configuració Office Excel versió 2010 o superior per a Windows. El nivell d'usuari d'Excel requerit és el bàsic, ha de conèixer el funcionament de les taules dinàmiques.

DIRIGIT A

Totes aquelles persones dels diferents departaments financers, tresoreria, comptabilitat, control de gestió, controllers, directors generals, gerents i analistes financers de l'empresa que necessitin realitzar diferents tipus d'anàlisi sobre el control econòmic financer, el control pressupostari i haver de confeccionar per això diferents informes, indicadors i gràfics. El nivell d'usuari d'Excel requerit és el bàsic, però amb coneixements mínims de taules dinàmiques.

Objectius

- Optimitzar el procés de l'obtenció d'informes de la gestió financera.
- Capacitat per automatitzar la forma de dissenyar indicadors i informes.
- Conèixer el funcionament dels diferents apartats de les taules dinàmiques.
- Mostrar als participants com gestionar i analitzar els diferents tipus de dades financeres, d'una empresa amb rapidesa i eficàcia.
- Crear sistemes d'alertes per avançar-nos a possibles incidències.
- Automatitzar els processos per a la confecció de diferents tipus d'informes.
- Dissenyar sistemes d'indicadors de forma automatitzada i interactiva.
- Adaptar l'anàlisi financer a les necessitats de cada organització.
- Crear quadres de comandament tipus dashboard.

Continguts

1. Exemple pràctic sobre la preparació de dades i confecció de les taules dinàmiques.

2. Cas pràctic: eines de suport amb les taules dinàmiques per a l'anàlisi financer
     - Fórmules amb camps i elements calculats
     - Segmentació de dades
     - Creació de gràfics
     - Agrupar i desagrupar dades

3. Diferències pràctiques entre els diferents sistemes de crear informes financers amb exemples d'informes vinculats, interactius i integrats.

4. Automatització d'informes financers vinculats
      - Preparació de dades inicials comptables
      - Obtenció dels estats financers vinculats mitjançant una taula dinàmica

5. Informes financers interactius: creació, disseny i presentació
     - Preparació de dades inicials: crear la base de dades en Excel
     - Confecció de balanços i comptes d'explotació interactius
     - Creació d'indicadors vinculats als balanços i compte d'explotació
     - Anàlisi de dades consolidades per balanços i comptes d'explotació

6. Informes financers integrats: creació, disseny i presentació
     - Agrupació en una base de dades inicial per al disseny dels informes
     - Creació de l'estructura prèvia de fórmules dels balanços i compte d'explotació
     - Anàlisi d'informes en funció de diferències entre períodes i percentatges

7. Creació del quadre de comandament financer mitjançant indicadors
     - Definir l'estructura dels apartats del quadre de comandament
     - Crear per a cada apartat Mediate fórmules, amb els tipus d'indicadors financers
     - Crear un resum d'indicadors amb objectius
     - Dissenyar els diferents tipus de dashboard 3

8. Creació dels indicadors de tipus dashboard financers utilitzant la segmentació de dades, els gràfics i els indicadors.

9. Anàlisi de riscos de clients: confecció de diferents tipus d'informes de seguiment i alertes sobre el control de risc de clients.

10. Anàlisi de la cartera de cobraments pendents o deutes de clients
     - Control d'efectes vençuts
     - Control d'impagats
     - Càlcul de ràtios de cobraments

11. Gestió d'alertes aplicades en l'àrea financera
     - Característiques i funcionament de les alertes
     - Exemples pràctics d'alertes per a l'àrea financera
 

Tarifes
Abonants
Col·lectiu amb
conveni
No abonats
Import (sense IVA inclòs) 150€
130€ (2n abonat)
175€ 200€
140€ (2n no abonat)
Ponents
Luis Muñiz

Inscriu-te!

Preu cursos

0

IVA (21%)

0

Total (amb IVA)

0

Dades de la inscripció

Les dades que ens facilitis a continuació s’utilitzaràn per realitzar la factura del curs

Opcions de pagament

Tramitació de la bonificació?

IBERCAJA
ES30 2085 9456 6903 3040 5172
CAIXABANK
ES33 2100 0004 4202 0112 5673
Sol·licitar inscripció

Tots els camps son obligatoris