Esteu aquí

NOVETATS NORMATIVES I JURISPRUDENCIALS 2020 EN MATÈRIA LABORAL

SEMINARI REALITZAT

Duració de 3 hores

De 16'30h. a 19'30h.

Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. · 25002 Lleida

Informació

             

Objectius

Recentment, al llarg dels darrers mesos, han aparegut diversos canvis legislatius que afecten al panorama del futur, i s'han dictat pels tribunals espanyols diverses sentències importants.

Així, l'any passat es va iniciar amb dues reformes importants, en essència, el dret a la igualtat de tracte i no discriminació entre homes i dones en l'àmbit laboral, i el dret al descans i al compliment efectiu dels límits de la jornada de treball. S'han establert noves obligacions laborals en matèria d'igualtat retributiva de gènere, plans d'igualtat, adaptació del temps de treball per motius de conciliació de la vida familiar i laboral, i del registre horari -lligat al dret a la desconnexió digital-.

A nivell europeu també s'han dictat importants Directives sobre (i) l'obligació empresarial de proporcionar informació a les persones treballadores i garantir una mínima previsió de les condicions de treball, (ii) la protecció de les persones treballadores que informen o denuncien infraccions que afecten a l'interès públic, i (iii) el dret a la conciliació de la vida familiar i professional dels/les progenitors/es i cuidadors/es. Tot i que aquestes reformes comunitàries estableixen un termini ampli de transposició, resulta estratègic per les empreses avançar-se al seu impacte pràctic.

En relació al balanç jurisprudencial, s'ha de destacar tres àrees d'interès. En primer lloc, la delimitació del concepte de “temps de treball”, que cobra especial rellevància en relació a la nova obligació empresarial de registre de jornada laboral. En segon lloc, l'abast de la facultat empresarial de la prestació laboral a través de la videovigilància després de la sentència dictada per la Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans en l'assumpte López Ribalda. I finalment, l'acomiadament per malaltia i discapacitat, que avui en dia segueix resultant un tema especialment controvertit, d'acord amb la recent sentència del Tribunal Constitucional 118/2019 sobre l'acomiadament per absentisme.
El present seminari té com a objectiu l’anàlisi detallat d’aquests canvis normatius així com les principals línies de tendència jurisprudencial en les àrees assenyalades, i de la seva repercussió en les relacions laborals. Forum Empresa ha organitzat aquesta jornada amb l’objecte de dilucidar totes les qüestions que puguin suscitar debat referent a aquest conjunt de novetats legislatives i jurisprudencials.

Continguts

Novetats normatives 2020 en matèria laboral

  • Noves obligacions laborals en matèria d'igualtat retributiva de gènere, plans d'igualtat, adaptació del temps de treball per motius de conciliació de la vida familiar i laboral, i del registre horari.
  • Directives sobre (i) l'obligació empresarial de proporcionar informació a les persones treballadores i garantir una mínima previsió de les condicions de treball, (ii) la protecció de les persones treballadores que informen o denuncien infraccions que afecten a l'interès públic, i (iii) el dret a la conciliació de la vida familiar i professional dels/les progenitors/es i cuidadors/es.

Novetats jurisprudencials 2020 en matèria laboral

  • Nova obligació empresarial de registre de jornada laboral.
  • Facultat empresarial de la prestació laboral a través de la videovigilància després de la sentència dictada per la Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans.
  • L'acomiadament per malaltia i discapacitat.

 

Tarifes
Abonants
Col·lectiu amb
conveni
No abonats
Import (sense IVA inclòs) 0€
50€ (2n abonat)
50€ 100€
65€ (2n no abonat)
Ponents
Mireia Sabaté

Inscríu-te!

Preu cursos

0

IVA (21%)

0

Total (amb IVA)

0

Dades de la inscripció

Les dades que ens facilitis a continuació s’utilitzaràn per realitzar la factura del curs

Opcions de pagament

IBERCAJA
ES30 2085 9456 6903 3040 5172
CAIXABANK
ES33 2100 0004 4202 0112 5673
Sol·licitar inscripció

Tots els camps son obligatoris