Esteu aquí

GESTIÓ LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

CURS REALITZAT

Duració de 8 hores

De 16h. a 20h.

Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. · 25002 Lleida

Màxim bonificable 104€

Informació del curs

DATES

6 i 13 de març de 2019, de 16h. a 20h.

Objectius

El curs que es proposa abordarà temes bé d'actualitat per la seva irrupció innovadora en el terreny de les relacions laborals, bé recurrents per ser transversals però que precisament per aquesta recurrència obliga a posar-se al dia.

La sessió sobre prestacions de la Seguretat Social s’exposarà les diferents prestacions que componen l’acció protectora de la Seguretat Social regulades en l’article 42 de la LGSS, centrant l’estudi en les prestacions econòmiques amb els requisits, quanties, modalitats, bases, terminis i documentació necessaris per ser beneficiaris de les mateixes.

L’article 52 del Estatut del Treballadors regula la extinció del contracte del treball per raons objectives. La norma preveu que el contracte podrà extingir-se per 5 supòsits: a) Ineptitud del treballador; b) Manca d’adaptació del treballador a les innovacions tècniques; c) per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció; d) absentisme laboral; e) manca de dotació pressupostària a la Administració Publica.

Certament el mes recorrent i conegut del supòsits es el c), menys treballats els altres 4. La sessió doncs es detindrà especialment en aquest supòsits.

Qualsevol modificació sobre les condicions de treball que hagi d’encetar l’empresa passa prèviament per determinar si les modificacions unilaterals que preveu aplicar l’empresari son substancials o no. Si la resposta es afirmativa s’ha de seguir la via reglamentària que preveu l’article 41 del Estatut del Treballadors però tenint pressent que si la modificació te un plus de gravetat el treballador afectat podria interessar judicialment l’extinció del contracte per la via de l’article 50 del Estatut dels Treballadors.

Continguts
 1. Prestacions sobre la Seguretat Social:
  1. Incapacitat Temporal
  2. Incapacitat Permanent
  3. Maternitat
  4. Paternitat
  5. Risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural
  6. Jubilació
  7. Viudetat i orfenesa
  8. Prestacions d’atur
 2. Els diferents motius de l’acomiadament objectiu.
 3. Modificació substancial de Condicions de Treball.

Col·labora:

 

Tarifes
Abonants
Col·lectiu amb
conveni
No abonats
Import (sense IVA inclòs) 150€
130€ (2n abonat)
175€ 200€
170€ (2n abonat)
Ponents
Jorge Mas Salinas

Inscriu-te!

Preu cursos

0

IVA (21%)

0

Total (amb IVA)

0

Dades de la inscripció

Les dades que ens facilitis a continuació s’utilitzaràn per realitzar la factura del curs

Opcions de pagament

Tramitació de la bonificació?

Data liquidació: 00/00/2016

IBERCAJA
ES30 2085 9456 6903 3040 5172
CAIXABANK
ES33 2100 0004 4202 0112 5673
Sol·licitar inscripció

Tots els camps son obligatoris