Esteu aquí

CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN FISCALITAT DE L'EMPRESA. Amb Titulació UdL

CURS REALITZAT

Duració de 84 hores

Dimarts i Dijous, de 16h. a 20h.

Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. · 25002 Lleida

Màxim bonificable 1092€

Informació del curs

AMB TITULACIÓ UDL

 

DIRECTOR DEL CURS

Félix González, Soci Fundador de Forum Empresa.

 

TITULACIONS

Diploma d’Especialització en Fiscalitat de l'Empresa per la Universitat de Lleida, amb 11 crèdits ECTS.

Les hores d’aquest curs es poden convalidar per a l’obtenció del Títol de Postgrau en Comptabilitat i Fiscalitat de l’Empresa també de la UdL. Consulteu a Forum si us interessa aquesta possibilitat.

 

NOVES DATES

Del 12 de febrer al 30 d'abril de 2019

 

Objectius

Aquest curs, organitzat per Forum Empresa i la Universitat de Lleida, ofereix una formació específica en gestió d’impostos amb la finalitat de profunditzar i millorar les competències professionals de directors financers i personal d’administració de les empreses i despatxos d’assessoria comptable i fiscal. També permet l’especialització a titulats recents preparant-los per a l’exercici professional en matèries fiscals.

La incessant complexitat de les normes comptables i tributàries obliguen a una actualització de coneixements entre els professionals de l’administració d’empreses i de l’assessoria fiscal.

L’objectiu d’aquest curs és proporcionar coneixements suficients i eminentment pràctics, per aquest motiu les matèries a impartir estan seleccionades per la seva relació directa amb les tasques diàries. Es proposa un profund estudi de la normativa fiscal, així com una sòlida aplicació pràctica dels procediments tributaris i figures impositives.

Continguts
 • Mòdul 1: Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (12 hores)
       12, 14, 19 de febrer de 2019
       M. José Valdeolivas, Cap de Secció d’IRPF de l’ A.E.A.T. de Lleida.
 • Mòdul 2:Impost sobre Successions i Donacions. Impost sobre el Patrimoni (8 hores)
       21, 26 de febrer de 2019
       Félix González, Inspector de Finances (exc.) i assessor d’Empreses.
 • Mòdul 3: Impost sobre el Valor Afegit (16 hores)
       28 de febrer, 5, 7, 12 de març de 2019
       José Manuel Lavin, Cap del Servei de Gestió Tributària de l’ A.E.A.T. de Lleida.
 • Mòdul 4: Impost sobre Societats (28 hores)
       14, 19, 21, 26, 28 de març, 2, 4 d'abril de 2019
       Félix González, Inspector de Finances (exc.) i assessor d’Empreses.
 • Mòdul 5: Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (4 hores)
       9 d'abril de 2019
       Sílvia Pedro, Responsable jurídica de la Direcció General de Tributs del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
 • Mòdul 6: Impostos Locals (4 hores)
       11 d'abril de 2019
       Ramon Morell, Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.
 • Mòdul 7: Recursos i procediments tributaris (4 hores)
       23 d'abril de 2019
       Alfonso del Castillo, Associat de l’Àrea de Dret Financer i Tributari de Cuatrecasas.
 • Mòdul 8: Hisenda Pública a internet (4 hores)
       25 d'abril de 2019
       Dèbora Talavera, Cap del Departament de Fiscal de l’Assessoria Redis Gestió Associats.
 • Prova aprofitament Fiscalitat
       30 d'abril de 2019

El curs està dividit en diferents MÒDULS, l’alumne que només estigui interessat en un mòdul concret hi podrà accedir independentment. 

Tarifes
Abonants
Col·lectiu amb
conveni
No abonats
Import Curs Sencer (sense IVA inclòs) 815€
575€ (2n abonat)
910€ 1005€
710€ (2n abonat)
Import Mòdul 1 (sense IVA inclòs) 190€ 220€ 245€
Import Mòdul 2 (sense IVA inclòs) 160€ 185€ 205€
Import Mòdul 3 (sense IVA inclòs) 240€ 275€ 305€
Import Mòdul 4 (sense IVA inclòs) 410€ 470€ 530€
Import Mòdul 5 (sense IVA inclòs) 105€ 120€ 135€
Import Mòdul 6 (sense IVA inclòs) 105€ 120€ 135€
Import Mòdul 7 (sense IVA inclòs) 105€ 120€ 135€
Import Mòdul 8 (sense IVA inclòs) 105€ 120€ 135€
Ponents
Alfonso del Castillo
Félix González
Sílvia Pedro
M. José Valdeolivas
Ramon Morell
Dèbora Talavera

Inscriu-te!

Preu cursos

0

IVA (21%)

0

Total (amb IVA)

0

Dades de la inscripció

Les dades que ens facilitis a continuació s’utilitzaràn per realitzar la factura del curs

Opcions de pagament

Tramitació de la bonificació?

Data liquidació: 00/00/2016

IBERCAJA
ES30 2085 9456 6903 3040 5172
CAIXABANK
ES33 2100 0004 4202 0112 5673
Sol·licitar inscripció

Tots els camps son obligatoris