Esteu aquí

CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN FISCALITAT DE L'EMPRESA. Amb Titulació UdL

Del 29 gener 2019 al 9 abril 2019

Duració de 84 hores

Dimarts i Dijous, de 16h. a 20h.

Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. · 25002 Lleida

Màxim bonificable 1092€

Informació del curs

AMB TITULACIÓ UDL

Objectius

Aquest curs, organitzat per Forum Empresa i la Universitat de Lleida, ofereix una formació específica en gestió d’impostos amb la finalitat de profunditzar i millorar les competències professionals de directors financers i personal d’administració de les empreses i despatxos d’assessoria comptable i fiscal. També permet l’especialització a titulats recents preparant-los per a l’exercici professional en matèries fiscals.

La incessant complexitat de les normes comptables i tributàries obliguen a una actualització de coneixements entre els professionals de l’administració d’empreses i de l’assessoria fiscal.

L’objectiu d’aquest curs és proporcionar coneixements suficients i eminentment pràctics, per aquest motiu les matèries a impartir estan seleccionades per la seva relació directa amb les tasques diàries. Es proposa un profund estudi de la normativa fiscal, així com una sòlida aplicació pràctica dels procediments tributaris i figures impositives.

Continguts
  • Impost sobre la Renta de les Persones Físiques
  • Impost sobre Successions i Donacions. Impost sobre el Patrimoni
  • Impost sobre Societats
  • Impost sobre el Valor Afegit
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
  • Impostos Locals
  • Recursos i procediments tributaris
  • Hisenda Pública a internet
  • Prova aprofitament Fiscalitat
Tarifes
Abonants
Col·lectiu amb
conveni
No abonats
Import (sense IVA inclòs) 815€
575€ (2n abonat)
910€ 1005€
710€ (2n abonat)
Ponents
Alfonso del Castillo
Félix González
Sílvia Pedro
M. José Valdeolivas
Ramon Morell
Dèbora Talavera

Inscriu-te!

Preu cursos

0

IVA (21%)

0

Total (amb IVA)

0

Dades de la inscripció

Les dades que ens facilitis a continuació s’utilitzaràn per realitzar la factura del curs

Opcions de pagament

Tramitació de la bonificació?

Data liquidació: 00/00/2016

IBERCAJA
ES30 2085 9456 6903 3040 5172
CAIXABANK
ES33 2100 0004 4202 0112 5673
Sol·licitar inscripció

Tots els camps son obligatoris