Esteu aquí

CASOS PRÀCTICS D'INICIACIÓ A POWER BI PER A FINANCES I CONTROL DE GESTIÓ

Del 19 juny 2019 al 19 juny 2019

Duració de 8 hores

De 09’00h. a 14’00h. i de 15’30h. a 18’30h.

Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. · 25002 Lleida

Màxim bonificable 104€

Informació del curs

NOVA DATA: 19 de juny de 2019
 

POWER BI DESKTOP ÉS UNA EINA DE BUSINESS INTELLIGENCE PER A ANALITZAR, VISUALITZAR I COMPARTIR INFORMACIÓ.
POWER BI DESKTOP ÉS UN SOFTWARE GRATUÏT DE MICROSOFT. 

Power BI Desktop és una eina que permet relacionar diferents fonts de dades i crear nous tipus d'anàlisi a través de la visualització de dades. Es poden crear nous informes i indicadors que proporcionin informació rellevant d'una forma ràpida, obtenint així les respostes que necessita i que els seus sistemes actuals no li poden proporcionar.

METODOLOGIA

La impartició del curs es realitzarà mitjançant sistemes informàtics, disposant cada assistent del seu ordinador. També s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per a fer els casos pràctics i tindran documentació de suport. El seminari és totalment pràctic i l'alumne posarà a prova l'après mitjançant la realització d'exercicis pràctics en el seu propi ordinador en les hores del curs.

Per a la realització del curs és imprescindible que cada alumne porti un ordinador portàtil que ha de disposar d'Excel i de la versió de Power BI instal·lat prèviament. El nivell d'usuari d'Excel requerit és el bàsic, es recomana tenir coneixements bàsics en el full de càlcul d'Excel i en taules dinàmiques.

Es lliurarà al curs el material de suport amb els textos i casos pràctics.

DIRIGIT A

Totes aquelles persones que hagin d’analitzar dades de manera periòdica per prendre decisions i vulguin aprofitar els beneficis que ofereix el Bussines Intelligence, dels diferents departaments financers, administració comptabilitat, auditoria, control de gestió i Direcció o Gerència, que necessitin utilitzar dades de diferents orígens i crear relacions entre elles per al seu millor anàlisi, així com per prendre millors decisions mitjançant la confecció d'indicadors, quadres de comandament, informes de reporting i gràfics.

Objectius

Conèixer el funcionament de les eines i les prestacions de Power BI desktop a nivell d'usuari.

Conèixer com extreure i connectar Power BI amb els diferents orígens de dades i preparar-los per a la seva anàlisi, relacionant-los entre si.

Aprendre a preparar un model de dades, importar, estructurar i normalitzar consultes des de diferents orígens.

Conèixer com crear un sistema d'anàlisi i visualització de dades amb informes interactius.

Desenvolupar visualitzacions de dades mitjançant panells, informes, quadres de comandament i presentacions gràfiques molt visuals que facilitin la presa de decisions.

Realitzar diferents tipus de relacions entre dades per crear fórmules i mesures DAX.

Compartir els projectes de Power BI amb la resta dels usuaris, perquè els usuaris de l'organització consultin i analitzin les dades de forma fàcil i intuïtiva.

Continguts

1. Introducció a Power BI desktop

 • Crear un panell d’anàlisi de desviacions entre objectius reals i previstos
 • Crear un model de dades per a incorporar els objectius

2. Conèixer el funcionament de Power BI desktop mitjançant un cas pràctic sobre anàlisi de vendes i el marge que ens permetrà:

      2.1. Conèixer les diferents formes d’ importar i relacionar les dades

 • Connectar Power BI amb diferents orígens de dades.
 • Transformar i personalitzar les dades importades utilitzant Power Query
 • Crear noves columnes calculades en les taules.
 • Crear relacions i models de dades amb els elements connectats.

      2.2. Gestionar les dades: crear els diferents tipus d’informes

 • Crear informes mitjançant taules o matrius i donar formats.
 • Conèixer el funcionament dels filtres i segmentació de dades.
 • Crear etiquetes, grups i jerarquies.
 • Aplicar formats condicionals als informes.

      2.3. Disseny de visualització de dades

 • Crear els gràfics interactius per a la representació de la informació.
 • Dissenyar i personalitzar els diferents tipus de gràfics.

      2.4. Eines avançades de Power BI desktop

 • Calcular nous camps i utilitzar mesures amb fórmules dax.
 • Crear el calendari per a utilitzar fórmules dax.
 • Crear un panell d’indicadors i informes.

3. Casos pràctics aplicats a finances i control de gestió

      3.1. Crear un model de dades a partir del diari comptable i relacionar amb altres taules per a obtenir:

 • L’anàlisi de balanços i el compte d’explotació
 • Confeccionar un panell amb dades financeres i gràfics

      3.2. Confeccionar l’anàlisi del compte d’explotació analític

 • Crear el model de dades
 • Crear agrupacions per al compte d’explotació
 • Anàlisi dels comptes d’explotació i creació d’un panell d’indicadors i gràfics

      3.3. Model d’anàlisi i control del pressupost

 • Crear i obtenir les dades inicials del pressupost
 • Dissenyar el model de dades entre taules
 • Crear l’anàlisi de desviacions
 • Crear el panell d’indicadors i gràfics per a l’anàlisi de desviacions

      3.4. Anàlisi de les dades de carteres de cobraments

 • Crear un model de dades per a realitzar l’anàlisi de la cartera
 • Crear un panell d’anàlisi de la cartera

      3.5. Disseny d’un sistema de creació i anàlisi d’objectius per a controlar les desviacions

 • Crear un model de dades per a incorporar els objectius
 • Crear un panell d’anàlisi de desviacions entre objectius reals i previstos
Tarifes
Abonants
Col·lectiu amb
conveni
No abonats
Import (sense IVA inclòs) 140€
120€ (2n abonat)
165€ 190€
130€ (2n abonat)
Ponents
Luis Muñiz

Inscriu-te!

Preu cursos

0

IVA (21%)

0

Total (amb IVA)

0

Dades de la inscripció

Les dades que ens facilitis a continuació s’utilitzaràn per realitzar la factura del curs

Opcions de pagament

Tramitació de la bonificació?

Data liquidació: 00/00/2016

IBERCAJA
ES30 2085 9456 6903 3040 5172
CAIXABANK
ES33 2100 0004 4202 0112 5673
Sol·licitar inscripció

Tots els camps son obligatoris