Esteu aquí

TANCAMENT DE COMPTES 2022 i NOVETATS FISCALS 2023

SEMINARI REALITZAT

Duració de 3 hores

De 16'00h. a 19'00h.

Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. · 25002 Lleida

Informació

OBJECTIUS

Forum Empresa organitza aquest Seminari amb l'objectiu d'analitzar, repassar i concretar tots els aspectes, dades i elements a tenir en compte per tancar l'exercici 2022, repassant les qüestions fiscals transcendents i de possible aplicació i el seu reflex adequat en els Comptes Anuals de 2022, així com de preveure els seus efectes en la pròxima declaració de l'Impost sobre Societats.

Continguts

Impost sobre Societats. Tancament 2022

Mesures contingudes en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

 • Tipus de gravamen reduït del 23% per a empreses que facturin menys d'1MM/€.
 • Limitació en un 50% de la possibilitat de compensar pèrdues de les participades d' un grup de consolidació.

Aspectes fonamentals de la liquidació de l' IS

 • Amortitzacions. Aspectes fiscals i comptables.
 • Deterioraments d' actius no deduïbles:
 • Provisions. Despeses a llarg termini del personal.
 • L' ampliació del llistat de despeses no deduïbles:
  • La particularitat de la retribució d' administradors. Experiència en les inspeccions i última jurisprudència
 • La limitació en la compensació de les BINS i les deduccions per doble imposició. La controvèrsia superada generada pel TEAC.
 • La reserva de capitalització i anivellament.
 • Les limitacions a la deducibilitat de la despesa financera. Tractament dels préstecs participatius intragrup. L'exclusió el 2024 dels dividends com a part del benefici operatiu als efectes del càlcul del límit del 30%. Ultima jurisprudència
 • Exempció per eliminar la doble imposició. El règim d' exempció de les plusvàlues derivades de la venda de cartera contingut a l' article 21 de la LIS.
 • La no deducibilitat de les pèrdues aflorades amb motiu de la transmissió de participacions en entitats.
 • Tipus de gravamen.
 • Repàs de les deduccions.
 • Les noves facultats de comprovació de l' Administració contingudes a l' article relatiu a BINS i partides amb origen en exercicis prescrits.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2022

Mesures contingudes en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023. Incidència l' any 2022

 • Increment de la tarifa de la base de l' estalvi.
 • Dividends, interessos i plusvàlues.

Projecte de Llei de Startups

 • Millora en el règim de les rendes del treball per als empleats de les Startups
 • Millores en el règim d'impatriats. La inclusió dels nòmades digitals i l' extensió del règim a cònjuge i fills.
 • Millores en la deducció en quota per inversió en societats de recent creació.
 • Carried interest en les entitats de capital risc.

Repàs als aspectes fonamentals a considerar abans del tancament

 • Sistema d' integració i compensació de rendes.

Impost sobre el Patrimoni i l' Impost sobre les grans fortunes

 • Escala i quota íntegra. La dispersió normativa
 • Límit conjunt IRPF i IP.
 • Valoració d' immobles. La incidència del valor de referència
 • Valoració dels valors cotitzats en borses estrangeres
 • Prevencions mínimes per preservar el règim de l' empresa familiar.
 • El nou Impost sobre les Grans Fortunes:
  • Coordinació amb l' IP
  • Solapament d' objecte de gravamen
  • Delimitació subjectiva
Tarifes
Abonats
Col·lectiu amb
Conveni
No Abonats
Import (sense IVA inclòs) 0€
50€ (2n abonat)
50€ 100€
65€ (2n no abonat)
Xavier Ragué
Documents i enllaços relacionats

Inscriu-te!

Preu cursos

0

IVA (21%)

0

Total (amb IVA)

0

Dades de la inscripció

Les dades que ens facilitis a continuació s’utilitzaràn per realitzar la factura del curs.

Opcions de pagament

IBERCAJA
ES30 2085 9456 6903 3040 5172
CAIXABANK
ES33 2100 0004 4202 0112 5673
Sol·licitar inscripció

Tots els camps són obligatoris