Esteu aquí

POSTGRAU EN COMPTABILITAT,FISCALITAT, DIRECCIÓ FINANCERA I CONTROL DE GESTIÓ DE L'EMPRESA 2021/2022 - Amb Titulació UdL

Del 25 novembre 2021 al 12 juliol 2022

Duració de 224 hores

Dimarts i dijous, de 16h. a 20h.

Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. · 25002 Lleida

Informació del curs

 

DIRECCIÓ

 • Sr. José Luis Gallizo, Catedràtic en l’Àrea d’Economia Financera i Comptabilitat. Universitat de Lleida.
 • Sr. Félix González Ortiz, Economista. Assessor d'empreses. Soci Fundador de Forum Empresa.

 

PROFESSORAT

El curs i els diferents mòduls que en formen part estarà impartit per professionals de reconeguda experiència pràctica, tant de l’àmbit privat com del sector públic, ja que el que es persegueix és transmetre un coneixement de l’experiència d’ambdues parts de la realitat.

 

TITULACIONS

 • Diploma de Postgrau en Comptabilitat ,Fiscalitat I Gestió de l’Empresa per la Universitat de Lleida, per a titulats universitaris, amb 30 crèdits ECTS.
 • Diploma d’Especialista Universitari en Comptabilitat,Fiscalitat i Gestió de l’Empresa per la Universitat de Lleida, per als que no tenen titulació universitària, amb 22 crèdits ECTS.

 

DESTINATARIS

Aquest curs va dirigit a aquelles persones que per la seva feina o enfocament professional tenen o volen tenir coneixements de la gestió administrativa de les empreses.aixi com una formació experta en comptabilitat, fiscalitat, direcció financera i control de gestió de l'empresa 

 

Objectius

Aquest Postgrau, organitzat per Forum Empresa i la Universitat de Lleida, ofereix en aquesta nova edició una formació específica en comptabilitat i gestió d’impostos amb la finalitat de profunditzar i millorar les competències professionals de directors financers i personal d’administració de les empreses i despatxos d’assessoria comptable i fiscal. També permet l’especialització a titulats recents preparant-los per a l’exercici professional en matèries comptables i fiscals.

La incessant complexitat de les normes comptables i tributàries obliguen a una actualització de coneixements entre els professionals de l’administració d’empreses i de l’assessoria comptable i fiscal.

El curs s'ha ampliat aquest any amb un bloc dedicat a la direcció financera i el control de gestió, destinat a aquelles persones que vulguin completar la seva formació com a responsables financers de les empreses i controllers.

L’objectiu d’aquest Postgrau és proporcionar coneixements suficients i eminentment pràctics, per aquest motiu les matèries a impartir estan seleccionades per la seva relació directa amb les tasques diàries. Es proposa un profund estudi de la normativa comptable i fiscal, així com una sòlida aplicació pràctica dels procediments tributaris i figures impositives.El bloc de direcció financera i control de gestió té com a objectiu actualitzar i completar la formació analitzant els mercats, els instruments financers actuals, així com conèixer els instruments de control i informació més eficients per a les empreses.

Continguts

El contingut d’aquest curs se centra en cuatre grans àrees:

 • Comptabilitat de l’empresa segons el PGC.
 • Anàlisi d’estats financers.
 • Fiscalitat de l’empresa.
 • Direcció Financera i Control de Gestió.

En aquestes cuatre àrees es pretén utilitzar un mètode d’estudi que permeti obtenir un alt grau de coneixement de les mateixes a través de la realització i resolució de supòsits pràctics. Aquesta forma d’enfocar la formació té com a finalitat no solament transmetre a l’alumne amplis coneixements en dites matèries, sinó que al mateix temps adquireixi hàbits i processos de resolució dels problemes que es puguin plantejar en la seva feina, mitjançant la utilització de les diferents eines que es troben al seu abast.

Amb el plantejament esmentat i per tal d’aconseguir els objectius assenyalats, l’estructura del curs serà:

Cada BLOC estarà dividit en diferents MÒDULS, d’aquesta manera, l’alumne que només estigui interessat en un bloc o en un mòdul concret, hi podrà accedir independentment.

Bloc 1: Comptabilitat de l’empresa segons el PGC. 64 hores
Mòdul 1: PGC: Estructura i marc conceptual (4 hores) 
Mòdul 2: Immobilitzat material i inversions immobiliàries (4 hores)
Mòdul 3: Immobilitzat intangible (4 hores)
Mòdul 4: Passius i Actius Financers. Instruments financers (4 hores)
Mòdul 5: Provisions i contingències (4 hores)
Mòdul 6: Existències. Valoració i registre (4 hores)
Mòdul 7: Comptes a cobrar i comptes a pagar (4 hores)
Mòdul 8: PN: Fons propis (8 hores)
Mòdul 9: L’Impost sobre Beneficis com a despesa (4 hores)
Mòdul 10: Impostos amb pèrdues. PN: Subvencions, donacions i llegats (4 hores)
Mòdul 11: Cas pràctic global (4 hores)
Mòdul 12: Comptes anuals (16 hores)

Bloc 2: Anàlisi d’estats financers. 16 hores
Mòdul 1: Anàlisi de l’estructura financera (4 hores)
Mòdul 2: Anàlisi de l’eficiència global (4 hores)
Mòdul 3: Estudi de la rendibilitat de l’empresa (4 hores)
Mòdul 4: Estudi de la solvència empresarial (4 hores)

Bloc 3: Fiscalitat de l’empresa. 84 hores
Mòdul 1: Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (12 hores)
Mòdul 2: Impost sobre Successions i Donacions. Impost sobre el Patrimoni (8 hores)
Mòdul 3: Impost sobre Societats (28 hores)
Mòdul 4: Impost sobre el Valor Afegit (16 hores)
Mòdul 5: Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (4 hores)
Mòdul 6: Impostos Locals (4 hores)
Mòdul 7: Recursos i procediments tributaris (4 hores)
Mòdul 8: Hisenda Pública a internet (4 hores)
Mòdul 9: Prova aprofitament Fiscalitat (4 hores)

Bloc 4: Dirección Financera i Control de Gestió. . 60 hores
Mòdul 1: Operacions Financeres i Sistema Financer (12 horas)
Mòdul 2: Gestió de Tresoreria (12 horas)
Mòdul 3: Control de Gestió. (16 horas)
Mòdul 4: Els pressupostos a l’empresa (12 horas)
Mòdul 5: El Quadre de comandament Integral (Balanced Scorecard) (8 horas)

 

Alfonso del Castillo
José Luis Gallizo Larraz
Félix González
Ramon Morell
Sílvia Pedro
Dèbora Talavera
M. José Valdeolivas
Maria Fauría Reñé
Oscar Urbiola Cortasa
Ferran Iturbe Recasens
Alba Cardil

CAMPUS VIRTUAL DE LA UDL

Els alumnes d’aquest Postgrau tindran accés al Campus Virtual de la UdL, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre els alumnes, professors, direcció i coordinació del curs. El Campus Virtual de la UdL permet obtenir la documentació de cada sessió formativa, fer consultes al professorat o a direcció, etc.

 

CONDICIONS DE FINANÇAMENT

Forum Empresa té com a objectiu facilitar l’accés a tots aquells alumnes que acompleixen el perfil sol·licitat, és per aquest motiu que ofereix un finançament personalitzat, prèvia sol·licitud.

L’import del curs és susceptible de bonificació per Fundae (antiga Fundació Tripartita). Informeu-vos a Forum.

Tarifes
Abonats
Col·lectiu amb
Conveni
No Abonats
Curs Complet ( Mòduls 1,2,3,4) 2680€
2450€ (2º abonat)
2865€ 3100€
2700€ (2º no abonat)
Mòduls 1,2 i 3 2080€
1850€ (2º abonat)
2265€ 2450€
2170€ (2º no abonat)
Mòduls 1,2 i 4 1785€
1585€ (2º abonat)
1940€ 2100€
1860€ (2º no abonat)
Bloc 1 850€
650€ (2º abonat)
930€ 1005€
750€ (2º no abonat)
Bloc 2 300€
225€ (2º abonat)
330€ 360€
270€ (2º no abonat)
Bloc 3 1000€
760€ (2º abonat)
1095€ 1190€
895€ (2º no abonat)
Bloc 4 750€
575€ (2º abonat)
820€ 890€
665€ (2º no abonat)
Mòdul de 4 hores 125€ 140€ 160€
Mòdul de 8 hores 190€ 215€ 240€
Mòdul de 12 hores 225€ 255€ 285€
Mòdul de 16 hores 285€ 320€ 355€
Mòdul de 28 hores 490€ 550€ 615€

Inscriu-te!

Preu cursos

0

IVA (21%)

0

Total (amb IVA)

0

Dades de la inscripció

Les dades que ens facilitis a continuació s’utilitzaràn per realitzar la factura del curs.

Opcions de pagament

Tramitació de la bonificació?

IBERCAJA
ES30 2085 9456 6903 3040 5172
CAIXABANK
ES33 2100 0004 4202 0112 5673
Sol·licitar inscripció

Tots els camps són obligatoris

POSTGRAU EN COMPTABILITAT,FISCALITAT, DIRECCIÓ FINANCERA I CONTROL DE GESTIÓ DE L'EMPRESA 2021/2022 - Amb Titulació UdL | Forum Empresa

Error

Missatge d'error

 • Notice: Undefined index: es a include() (línia 152 de /opt/drupal7/forum2001/sites/all/themes/forum2001/templates/page.tpl.php).
 • Warning: Missing argument 2 for drupal_convert_to_utf8(), called in /opt/drupal7/forum2001/sites/all/themes/forum2001/templates/curs/node--curs.tpl.php on line 137 and defined a drupal_convert_to_utf8() (línia 237 de /opt/drupal7/forum2001/includes/unicode.inc).
 • Warning: Missing argument 2 for drupal_convert_to_utf8(), called in /opt/drupal7/forum2001/sites/all/themes/forum2001/templates/curs/node--curs.tpl.php on line 137 and defined a drupal_convert_to_utf8() (línia 237 de /opt/drupal7/forum2001/includes/unicode.inc).
 • Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /opt/drupal7/forum2001/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined a xmlsitemap_node_create_link() (línia 194 de /opt/drupal7/forum2001/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
El lloc ha trobat un error inesperat. Torneu-ho a provar més tard.