Esteu aquí

CURS D`ESPECIALITZACIÓ EN FISCALITAT DE L'EMPRESA - Amb Titulació UdL

Del 3 març 2022 al 19 maig 2022

Duració de 84 hores

Dimarts i dijous, de 16h. a 20h.

Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. · 25002 Lleida

Informació del curs

 

DIRECCIÓ

  • Sr. Félix González Ortiz, Economista. Assessor d'empreses. Soci Fundador de Forum Empresa.

 

PROFESSORAT

El curs estarà impartit per professionals de reconeguda experiència pràctica, tant de l’àmbit privat com del sector públic, ja que el que es persegueix és transmetre un coneixement de l’experiència d’ambdues parts de la realitat.

 

TITULACIONS

  • Diploma d'Especialització en Fiscalitat de l’Empresa per la Universitat de Lleida.

 

DESTINATARIS

Aquest curs va dirigit a aquelles persones que per la seva feina o enfocament professional tenen o volen tenir una formació experta en fiscalitat. 

 

Objectius

Aquest Curs, organitzat per Forum Empresa i la Universitat de Lleida, ofereix en aquesta nova edició una formació específica en la gestió d’impostos amb la finalitat de profunditzar i millorar les competències professionals de directors i personal d’administració de les empreses i despatxos d’assessoria fiscal. També permet l’especialització a titulats recents preparant-los per a l’exercici professional en matèries fiscals.

La incessant complexitat de les normes tributàries obliguen a una actualització de coneixements entre els professionals de l’administració d’empreses i de l’assessoria fiscal.

L’objectiu d’aquest Curs és proporcionar coneixements suficients i eminentment pràctics.Per aquest motiu les matèries a impartir estan seleccionades per la seva relació directa amb les tasques diàries. En aquest curs de fiscalitat es proposa un profund estudi de la normativa fiscal, així com una sòlida aplicació pràctica dels procediments tributaris i figures impositives..

Continguts

El contingut d’aquest curs es centra en l'àrea de Fiscalitat de l'empresa:

Es pretén utilitzar un mètode d’estudi que permeti obtenir un alt grau de coneixement de les mateixes a través de la realització i resolució de supòsits pràctics. Aquesta forma d’enfocar la formació té com a finalitat no solament transmetre a l’alumne amplis coneixements en dites matèries, sinó que al mateix temps adquireixi hàbits i processos de resolució dels problemes que es puguin plantejar en la seva feina, mitjançant la utilització de les diferents eines que es troben al seu abast.

Amb el plantejament esmentat i per tal d’aconseguir els objectius assenyalats, l’estructura del curs serà:

El Curs estarà dividit en diferents MÒDULS, d’aquesta manera, l’alumne que només estigui interessat en un bloc o en un mòdul concret, hi podrà accedir independentment.

Fiscalitat de l’empresa. 84 hores
Mòdul 1: Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (12 hores)
Mòdul 2: Impost sobre Successions i Donacions. Impost sobre el Patrimoni (8 hores)
Mòdul 3: Impost sobre Societats (28 hores)
Mòdul 4: Impost sobre el Valor Afegit (16 hores)
Mòdul 5: Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (4 hores)
Mòdul 6: Impostos Locals (4 hores)
Mòdul 7: Recursos i procediments tributaris (4 hores)
Mòdul 8: Hisenda Pública a internet (4 hores)
Mòdul 9: Prova aprofitament Fiscalitat (4 hores)

 

Alfonso del Castillo
Félix González
Ramon Morell
Sílvia Pedro
Dèbora Talavera
M. José Valdeolivas
Maria Fauría Reñé

CAMPUS VIRTUAL DE LA UDL

Els alumnes d’aquest Curs tindran accés al Campus Virtual de la UdL, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre els alumnes, professors, direcció i coordinació del curs. El Campus Virtual de la UdL permet obtenir la documentació de cada sessió formativa, fer consultes al professorat o a direcció, etc.

 

CONDICIONS DE FINANÇAMENT

Forum Empresa té com a objectiu facilitar l’accés a tots aquells alumnes que acompleixen el perfil sol·licitat, és per aquest motiu que ofereix un finançament personalitzat, prèvia sol·licitud.

L’import del curs és susceptible de bonificació per Fundae (antiga Fundació Tripartita). Informeu-vos a Forum.

Tarifes
Abonats
Col·lectiu amb
Conveni
No Abonats
Curs Fiscalitat 1050€
800€ (2º abonat)
1095€ 1200€
950€ (2º no abonat)
Mòdul de 4 hores 125€ 140€ 160€
Mòdul de 8 hores 190€ 215€ 240€
Mòdul de 12 hores 225€ 255€ 285€
Mòdul de 16 hores 285€ 320€ 355€
Mòdul de 28 hores 490€ 550€ 615€
Documents i enllaços relacionats

Inscriu-te!

Preu cursos

0

IVA (21%)

0

Total (amb IVA)

0

Dades de la inscripció

Les dades que ens facilitis a continuació s’utilitzaràn per realitzar la factura del curs.

Opcions de pagament

Tramitació de la bonificació?

IBERCAJA
ES30 2085 9456 6903 3040 5172
CAIXABANK
ES33 2100 0004 4202 0112 5673
Sol·licitar inscripció

Tots els camps són obligatoris