Esteu aquí

APLICACIÓ PRÀCTICA DE LES TAULES DINÀMIQUES AMB EXCEL A L'ÀREA FINANCERA. 2a. edició

CURS REALITZAT

Duració de 8 hores

De 09’00h. a 14’00h. i de 15’30h. a 18’30h.

Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. · 25002 Lleida

Màxim bonificable 104€

Informació del curs

Aquest curs l'ajudarà a conèixer la potència de les taules dinàmiques aplicades a l'àrea financera.
El curs aporta una metodologia que permet simplificar i reduir temps en diferents tasques de l'àrea financera.
Les taules dinàmiques ens proporcionen la informació en diferents tipus de formats, tenen una gran capacitat per donar resposta a les diferents situacions i permeten crear diferents tipus d'informes, indicadors, segmentacions, alertes i gràfics d'anàlisi interactius.

 

METODOLOGIA

El curs s'impartirà utilitzant sistemes informàtics, també s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els casos pràctics. Els participants rebran documentació i exemples d'Excel, així com manuals complementaris.
El seminari utilitza una metodologia totalment pràctica, l'alumne posarà a prova l'après mitjançant la realització d'exercicis en el seu propi ordinador. Aquest seminari utilitza casos pràctics que es produeixen en la realitat empresarial.
Per a la realització del curs és imprescindible que cada alumne porti un ordinador portàtil que ha de disposar de la següent configuració Office Excel versió 2007 o superior per a Windows. El nivell d'usuari d'Excel requerit és el bàsic.

 

DIRIGIT A 

Totes aquelles persones dels diferents departaments financers, tresoreria, comptabilitat, control de gestió, controllers, director general, gerents i analistes financers de l'empresa que necessitin realitzar diferents tipus d'anàlisi sobre el control d'econòmic financer, el control pressupostari i haver de confeccionar per això diferents informes, indicadors i gràfics. El nivell d'usuari d'Excel requerit és el bàsic.

 

Objectius
 • Conèixer el funcionament dels diferents apartats de les taules dinàmiques.
 • Mostrar als participants com gestionar i analitzar diferents els diferents tipus de dades financeres, d'una empresa amb rapidesa i eficàcia.
 • Crear sistemes d'alertes avançar-nos a possibles incidències.
 • Automatitzar els processos per a la confecció de diferents tipus d'informes.
 • Dissenyar sistemes d'indicadors de forma automatitzada i interactiva.
 • Millorar el sistema de control de les previsions de tresoreria.
 • Confecció d'estats financers integrats en les taules dinàmiques per empresa i consolidats.
Continguts

1. Introducció a la gestió de taules dinàmiques:

 • Preparació de les dades inicials
 • Creació de taules dinàmiques
 • Preparació del format i contingut
 • Gestió d'enviaments d'informes

2. Diferents formes de confeccionar balanços amb les taules dinàmiques

 • Confecció de balanços amb dades vinculades
 • Confecció de balanços integrats en les taules dinàmiques
 • Sistema d'agrupació de partides d'actiu i passiu

3. Diferents formes de confeccionar comptes d'explotació

 • Confecció de compte d'explotació amb dades vinculades
 • Confecció de compte d'explotació integrades en les taules dinàmiques
 • Sistema d'agrupació de partides d'ingressos i despeses
 • Càlculs de percentatges sobre vendes integrats en les taules dinàmiques

4. Dissenys de diferents sistemes d'indicadors financers

 • Indicadors financers amb dades vinculades a les taules dinàmiques
 • Indicadors integrats en les taules dinàmiques

5. Estats financers consolidats

 • Balanços i comptes d'explotació consolidats
 • Indicadors consolidats

6. Creació d'informes financers utilitzant la segmentació de dades

7. Previsió de tresoreria a curt termini: crear un model a curt termini de previsió de tresoreria

8. Creació d'informes d'alertes de l'àrea financera

9. Anàlisi de riscos de clients: confecció de diferents tipus d'informes de seguiment i alertes

10. Anàlisi de la cartera o deutes de clients

 • Control d'efectes vençuts
 • Control d'impagats i alertes
 • Càlcul de ràtios de cobraments

11. Càlcul de la rotació d'estocs

12. Gestió d'inversions d'immobilitzat

Col·labora:

  

Tarifes
Abonants
Colectiu amb
conveni
No abonats
Import (sense IVA inclòs) 140€
120€ (2n abonat)
165€ 190€
130€ (2n abonat)
Ponents
Luis Muñiz

Inscriu-te!

Preu cursos

0

IVA (21%)

0

Total (amb IVA)

0

Dades de la inscripció

Les dades que ens facilitis a continuació s’utilitzaràn per realitzar la factura del curs

Opcions de pagament

Tramitació de la bonificació?

Data liquidació: 00/00/2016

IBERCAJA
ES30 2085 9456 6903 3040 5172
CAIXABANK
ES33 2100 0004 4202 0112 5673
Sol·licitar inscripció

Tots els camps son obligatoris