Esteu aquí

DECLARACIÓ DE L'IRPF

SEMINARI REALITZAT

Duració de 3 hores

De 16h. a 19h.

Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. · 25002 Lleida

Informació

NOVA DATA: 3 de maig de 2018

Objectius

En aquest seminari s’analitzaran tots els canvis realitzats en la recent reforma de l’IRPF que incidiran en la pròxima declaració de l’Impost a presentar abans del pròxim 30 de juny.

A més, es repassarà la doctrina administrativa més rellevant evacuada durant el 2017.
Continguts

1. NOVETATS PER A l'EXERCICI 2017 I AVANÇ 2018:

    - Exempcions: nou límits d'exempció de beques d'estudis.

    - Rendiments del treball: variacions en rendes en espècie.

    - Rendiments d'activitats econòmiques: despeses deduïbles en estimació directa i límits

       d'aplicació de l'estimació objectiva.

    - Guanys i pèrdues patrimonials: noves regles per a la venda de drets de subscripció

       d'accions i efectes de la devolució de les clàusules sòl dels préstecs hipotecaris.

    - Mínim personal i familiar: nou supòsit d'aplicació del mínim per descendents.

    - Pagaments a compte: nova configuració derivada de la venda de drets de subscripció.

    - Gestió: Rectificacions d'autoliquidació i novetats campanya IRPF 2017.

    - Avanç novetats 2018.

2. ANÀLISI DE LES CONSULTES I RESOLUCIONS DEL TEAC MÉS RELLEVANTS evacuades a 2017

 

Tarifes
Abonants
Colectiu amb
conveni
No abonats
Import (sense IVA inclòs) 0€
50€ (2n abonat)
50€ 100€
65€ (2n abonat)
Ponents
Manuel de Miguel Monterrubio

Inscríu-te!

Preu cursos

0

IVA (21%)

0

Total (amb IVA)

0

Dades de la inscripció

Les dades que ens facilitis a continuació s’utilitzaràn per realitzar la factura del curs

Opcions de pagament

Data liquidació: 00/00/2016

IBERCAJA
ES30 2085 9456 6903 3040 5172
CAIXABANK
ES33 2100 0004 4202 0112 5673
Sol·licitar inscripció

Tots els camps son obligatoris